donderdag 13 juni 2024
.
reeds meer dan 26 jaar on-lineGebruiksvoorwaarden

29/11/2011


Artikel 1. Voorwerp
Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site MediaLana.com en de site-medewerkers, hierna "de beheerder". De bezoeker, klant of adverteerder van de site en van de diensten die aangeboden worden, hierna "de gebruiker", wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

De beheerder behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De aangepaste gebruikersovereenkomst zal bekendgemaakt worden op de site en zal automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

Artikel 2. Aansprakelijkheid
De beheerder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door de beheerder zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers (bezoekers en adverteerders).

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiŽle compensatie. De beheerder is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

De beheerder biedt de website uitdrukkelijk aan "zoals ze is". De beheerder kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. De beheerder oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat De beheerder de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen de beheerder en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. De beheerder behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen door te voeren op de site.

Artikel 3. Intellectuele eigendom en copyright
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen, ...) eigendom zijn en blijven van de beheerder. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciŽle doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch te bewaren of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.

Artikel 4. Algemene voorwaarden
Alle gegevens die door de beheerder aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven.
Het is de gebruiker enkel toegelaten de website te bezoeken om informatie te bekomen over de aangeboden onderwerpen. Enig ander doel,o.a. het opzoeken van privť-gegevens van de site-medewerkers, is bijgevolg verboden.

Artikel 5. Bewijs en toepasselijk recht
Het Belgische recht is van toepassing.